Psykoterapi


Terapi

Jeg tilbyder forskellige former for terapi. Nedenfor kan du læse om EmotionsFokuseret Terapi, Parterapi og Traumeterapi.

Føler du dig låst, har du mistet fodfæstet, eller rører gamle livstemaer på sig efter en pause? Vi afdækker sammen hvad du gerne vil fokusere på i arbejdet med dig selv.

Kontakt mig gerne, hvis noget af nedenstående vækker din interesse.

“Jeg anbringer Michael i den klasse af terapeuter, der på en gang kan være både indlevende, faste og omsorgsfulde.
Som menneske og terapeut besidder Michael en levende nysgerrighed på at lære og forstå. Det giver Michael en usædvanlig bredde i såvel viden som kreativitet og indlevelse i de processer han involverer sig i.
Disse kvaliteter sætter han i spil, når han med respektfuld og ydmyg neutralitet, guider den terapeutiske proces i familieopstillinger, der bliver som en forløsende dans mellem lys og skygge”.
(Bent Niebling, mangeårig underviser, eksaminator og censor. Partner og direktør i Psykoterapeutisk Institut, formand for SPUD, formand for FaDp’s etiske råd)

Hvad kan psykoterapi tilbyde dig?

 • At bryde et dødvande og frigøre følelsesmæssige ressourcer.
 • At skabe bedre balance gennem større bevidsthed om, hvad du sender ud i verden og hvorfor.
 • At kunne arbejde med traumatiske hændelser gennem en tryg og nærværende proces.
 • At afdække mening, ressourcer og retning ud af livskriser.
 • Blive bedre venner med dig selv og blive mere tydelig om hvad dine gaver i livet er.
 • Slutte fred med kritiske eller dømmende indre stemmer.
 • Blive bedre til at sætte sunde grænser.
 • Opdage glæden ved at lære dig selv bedre at kende …

Eksempler på nogle af de temaer, som jeg møder og arbejder med i det daglige:

 • Angst-/panikanfald uden forudgående varsel.
 • Selvforagt og selvhad.
 • Depression, følelsen af indre tomhed og manglende motivation.
 • Seksuelle overgreb, og tilstande af skam og skyld.
 • Choktraumer, med efterfølgende låsninger i livsudfoldelsen/PTSD.
 • Udviklingstraumer af vidt forskellig karakter, ofte på baggrund af opvækst i familier præget af misbrug.
 • Dissociative tilstande.
 • Borderline tilstande.
 • Depressive tilstande.
 • Parforhold, med fokus på genetablering af tillid og en tryg relation.
 • Stress.
 • Manglende selvtillid.


EmotionsFokuseret Terapi/ EFT:

”Emotion is not opposed to reason. Emotions guide and manage thought in fundamental ways, and complement the deficiencies of thinking” (Prof. dr. Les Greenberg, EFT-metodens fader)

EFT er en metode til at undersøge følelser, ikke bare ved samtale, men også ved at inddrage deres kropslige forankring og udtryk. Den nyere forskning har afdækket hvor tæt forbundet alle dele af os er – kognition, følelser, kroppens sansninger, handlefærdighed, evne til samspil… og alle dele kan være i spil i et terapeutisk forløb.

Følelser er ”handlinger rettet mod andre”, og udtrykker dermed vore behov. Forskning i både hjernens udvikling og menneskelig tilknytning bekræfter i stigende grad, hvor centralt det er at inddrage det følelsesmæssige samspil mellem mennesker.

“We need to live in mindful harmony with our feelings, not attempt to control them” (Les Greenberg)

Mange af os har lært at undertrykke følelser, eller at bytte en følelse ud med en anden – fordi det på et tidspunkt kunne være med til at beskytte os. Dybt sårbare indre ”sandheder”, f.eks. ”ingen holder af mig”, ”jeg får aldrig det jeg har brug for”, ”jeg må have kontrol for at føle mig sikker”, lader sig ofte kun blotte og frisætte gennem en tryg terapeutisk proces.

Med mit afsæt i EFT’s stærke teoretiske basis kan vi sammen skabe reflekteret forståelse for det, der sker i terapien – dette er ofte afgørende for at skabe mening ud af processen.

”Neuroscience shows that the only way we can change the way we feel, is by becoming aware of our inner experience and learning to befriend what is going on inside ourselves” (Bessel van der Kolk)

I terapien oplever jeg tryghed og jeg bliver mødt som jeg er. Nænsomt, og med en høj grad af nærvær foregår samtalen – følelser bliver berørt og forløst på en måde, hvor jeg føler mig mødt. Det er dybt arbejde. Der er plads til mig, og nærværet er i sig selv forløsende. Det sætter en dyb indre proces i gang, som arbejder på en meget stilfærdig og dog kraftfuld måde. Mit hjerte åbner sig i ro og mag.
Birger Jensen, 2000 F.

Parterapi:

Parforholdet er for mange af os i særdeleshed det forum, der udfordrer os mest. Her er så meget på spil, og nærer vi illusioner, afslører de sig nådesløst igennem tosomhedens prisme.
Bindingen til den nære anden er den voksne tilværelses primære binding. Parforholdet er dermed en arena, hvor følelser og hvordan vi kommunikerer dem for alvor kommer på prøve. Parterapi giver mulighed for at arbejde med brudt tillid og de følelser af vrede, afvisning og sorg der ofte følger efter.

Parterapi inspireret af EFT-parterapi, se f.eks. www.drsuejohnson.com, tilbyder en solidt evidensbaseret metode til at nå en dybere intimitet og bevidst sårbarhed imellem jer.

Gennem at arbejde med brudte forestillinger, skuffelser og sårbarhed er det muligt at nå en dybere, og mere rodfæstet og stabil samhørighed. Vækker nogle af nedenstående spørgsmål genklang:

 • Hvad var det der oprindelig førte jer sammen? Hvordan omgås du med savnet af det der engang tiltrak dig?
 • Er jeres parforhold stivnet i hverdagsroller, som kvæler det der engang gjorde jer spændende for hinanden?
 • Søger I begge en dybere kvalitet af samvær?
 • Oplever du dig såret på din kønsidentitet, eller uattraktiv som partner?
 • Hvad skal der til, før jeg tør stole på min partner igen?
 • Hvordan kan jeg finde min egen værdighed så godt, at jeg kan tilbyde min partner samhørighed?

Traumeterapi:

”Healing doesn’t mean the damage never existed. It means that the damage no longer controls our lives”
(Bessel van der Kolk)

Choktraumer kan opstå som følge af pludselige hændelser af voldsom karakter – ulykker, krigsforhold, voldelige overgreb mm.
Heldigvis er det meget langt fra alle pludselige, dramatiske begivenheder, der fører til choktraumer – faktisk kommer mange af os godt igennem, og ofte endda som styrkede individer. Men det der kan styrke den ene, kan skade en anden alvorligt, alt efter hvad vi har med i vores indre bagage. Der er absolut intet skamfuldt ved at mærke senfølger af en chokerende begivenhed i vores liv, og selv robuste, trænede mennesker fra politi og brandvæsen kan fungere fint med højstresssituationer i lang tid, for så pludselig at bryde sammen. Det hører med til at være menneske.

Heldigvis er der rigtig gode muligheder for bearbejde et choktraume og integrere den højenergi i nervesystemet som chokket har rejst, så du kan komme godt videre.

I de tilfælde, hvor PTSD/PostTraumatisk StressSyndrom er blevet en følge, se f.eks. www.besselvanderkolk.net er det almindeligt at opleve f.eks:

 • Ukontrollable flashbacks til den oprindelige choksituation
 • Oplevelser af at ”fryse” eller af at gå i panik
 • Oplevelser af at ”forsvinde”, udløst af situationer der minder om den oprindelige choksituation
 • Afbrudt søvn eller søvnløshed
 • Brud på evnen til sikker tilknytning
 • Mangel på selvtillid
 • Angst for at gå ud i verden

  Det er værd at nævne, at ved opvækstforhold i familier præget af misbrug, kan de mange svigt og den manglende trygge tilknytning give de samme symptomer på PTSD, som vi ser ved choktraumer, se f.eks. www.pete-walker.com

  Genkender du dig selv i noget af ovenstående, tilbyder jeg et trygt og empatisk rum til arbejdet med at lande højenergien og komme godt og beriget videre i dit liv.

  ”The single most important issue for traumatized people, is to find a sense of safety in their own bodies” (Bessel van der Kolk)

Jeg tilbyder også Systemiske/familieopstillinger

Se artiklen om Borderline