Systemiske- og familieopstillinger


Systemiske/familieopstillinger

Se datoer for Opstillingsdage

En systemisk opstilling er en metode til at anskueliggøre dybereliggende sammenhænge særligt i familierelationer (både oprindelsesfamilie og nuværende, egen familie), men også i andre vigtige relationer. Opstillingsmetoden har bevist sin værdi også ved at synliggøre sammenhænge, der kan ligge til grund for sygdomme, samt kan med dyb effekt anvendes til at arbejde med både chok og udviklingstraumer, såvel som i offer/bøddel dynamikker.

Systemisk opstilling er ikke i sig selv terapi, men kan være tilbyde meget værdifulde perspektiver som en del af et terapeutisk forløb.

Hvad kan jeg få ud af en systemisk opstilling?

 • Perspektiv og klarhed på låste eller blokerede nære relationer
 • Langsigtet, subtil og kraftfuld hjælp til at synliggøre dybere sammenhænge
 • Slippe uhensigtsmæssig, ”blind” loyalitet
 • Overlade skyld og ansvar til at blive båret af de rigtige – give det tilbage som ikke er mit
 • Hjælp til at slippe stærke, negative følelser
 • At kunne indtage min rette plads i familien
 • Langsigtet, subtil og kraftfuld hjælp til at synliggøre dybere sammenhænge
 • Slippe uhensigtsmæssig, ”blind” loyalitet
 • Overlade skyld og ansvar til at blive båret af de rigtige – give det tilbage som ikke er mit
 • Hjælp til at slippe stærke, negative følelser
 • At kunne indtage min rette plads i familien

Om opstillinger
Om vi er os det bevidst eller ej, præges vi som mennesker uvilkårligt af det vi møder i vores opvækst. For det lille barn er det følelsesmæssige miljø som forældre og andre familiemedlemmer tilsammen stiller til rådighed af grundlæggende betydning; det er afgørende for barnets overlevelse at det kan tilpasse sig familiens virkelighed. Barnet er afhængigt og dets loyalitet er i mange tilfælde grænseoverskridende stærk – mest påfaldende i familier med udtalt dysfunktion, med udtalt misbrug eller overgreb, men også med forbløffende styrke i ”almindelige” familier.

Dette er velbeskrevet fra megen terapeutisk praksis. Systemiske opstillinger er virkningsfulde ved at inddrage ikke kun klienten/opstilleren, men potentielt også dele af vedkommendes familiesystem (om fornødent også flere generationer tilbage) i belysningen og balanceringen af et tema.

Ethvert system baserer sig på grundlæggende lovmæssigheder for at fungere balanceret. I opstillingsarbejdet tager vi udgangspunkt i at der eksisterer en naturlig orden. For eksempel kommer forældre ind i verden før deres børn – derfor er det de ældre der som udgangspunkt giver og de yngre der modtager. Hver enkelt har sit ansvar for egne valg og handlinger – respekteres det ikke, ser vi forviklinger i familiesystemet, når det udligner ubalancen ved at andre, oftest yngre, helt ubevidst påtager sig byrder som ikke er deres. Arbejde med at give tilbage er ofte en del af en opstilling.

Hvordan foregår en opstilling?
Opstillingen tager sit udgangspunkt i at opstilleren efter en kort afklaring af tema og formål vælger repræsentanter for sig selv samt for konkrete personer, tilstande eller hændelser der er vigtige for temaet. Opstiller anbringer repræsentanterne i en for hende selv meningsfuld, symbolsk orden. Herefter sætter hun sig, og iagttager hvad der folder sig ud imellem de opstillede.

Fra dette enkle udgangspunkt lader dybereliggende og ubevidste sammenhænge sig folde ud – ofte på overraskende vis. Som aktiv deltager i en opstilling er man hele tiden fuldt bevidst, og registrerer i opstillingsfeltet hvilke billeder, ord eller oftest kropssansninger der måtte opstå.

Der er ingen forhåndsinstruktion, intet manuskript, ingen karakterbeskrivelser – kun en opfordring til at mærke efter. Altovervejende er det deltagernes kropssansninger, der på forbløffende vis, og med visuel og ofte emotionel tydelighed viser hvor og hvordan arbejdet i opstillingsfeltet skal folde sig ud.

Vi følger ladningen af energien som den viser sig i opstillingens forskellige faser, og arbejder alt efter opstillingens tema med elementer som familiens naturlige orden, loyalitetsdynamikker og at give tilbage til den hvis ansvar det er at bære.

Meget ofte viser opstillingen et andet og dybere grundlag for temaets opståen og alvor end det opstiller ellers er sig bevidst. Når dette grundlag har vist sig i opstillingen, arbejder vi med afbalancering i forhold til de grundlæggende lovmæssigheder.
Typisk når dette arbejde har ført til ro i opstillingen, får opstiller mulighed for selv konkret at erfare virkningen ved at indtage sin egen plads. Kroppen er væsentlig for at bære et nykalibreret sjælebillede videre i det levede liv.

Hvordan virker en opstilling?
Opstillinger viser som nævnt ofte et væsentligt anderledes billede af de til temaet hørende familiedynamikker, end opstilleren havde kunnet forvente. Opstillinger er ikke et quick fix. Derimod beskriver mange deltagere effekten af en opstilling som subtil, men virkningsfuld over tid, ligesom indsigter gennem opstillinger kan virke frisættende på vore forestillinger om os selv og andre.

Ikke mindst er opstillingsfeltet, og gruppens nærende fællesskab, et eksistentielt og levende opdagelsesrum, hvor alle menneskelige tilstande bliver tilgængelige fra mange vinkler – for eksempel at være udstødt, svigtet, i sorg, at være offer, at være gerningsmand… alle menneskelige temaer kan finde plads i opstillingsfeltet, herunder og ikke mindst retten til at bære sin egen skæbne med værdighed.

Dermed bliver det muligt at mærke glæden og den dybe afslappelse der indfinder sig i det balancerede system.

I dette arbejde er intet menneskeligt os fremmed. Konkret og på egen krop gør opstillinger det muligt at tilgå og få en indre, berigende erfaring af tilstande og livsomstændigheder som ellers hører til andre – og derved at vokse som menneske.

Mange fortæller, at følelser som skyld, skam og bitterhed slipper, i takt med at det bliver muligt i tryghed at læne sig ind i den større sammenhæng, vi hver især kommer af.

Kontakt mig gerne, hvis dette vækker din interesse.

Jeg tilbyder også individuel og par Terapi