Opstilllingsdage


Opstillingsdage

Familieopstillinger / Systemiske opstillinger

Datoer: 10. – 11. okt. 2020
Tid: 9.00 – 18.00
Sted: “Det Åbne Rum”, Østbanegade 13, 2100 Kbh. Ø. (50 m fra Østerport)
Pris: Opstillingsdag med egen opstilling: 600,- kr. Opstillingsdag uden egen opstilling: 400,- kr. Betaling kontant ved ankomst.
Tilmelding af opstillinger er nødvendig.
Bemærk tilmeldingsfrist, som også er sidste frist for afmelding: 1. oktober 2020
Der vil være the, kaffe, frugt og snacks til pauserne. Frokost står deltagerne selv for.

Som altid på opstillingsdage vil der være mulighed for at spørge ind til selve arbejdets form.

“Jeg anbringer Michael i den klasse af terapeuter, der på en gang kan være både indlevende, faste og omsorgsfulde.
Som menneske og terapeut besidder Michael en levende nysgerrighed på at lære og forstå. Det giver Michael en usædvanlig bredde i såvel viden som kreativitet og indlevelse i de processer han involverer sig i.
Disse kvaliteter sætter han i spil, når han med respektfuld og ydmyg neutralitet, guider den terapeutiske proces i familieopstillinger, der bliver som en forløsende dans mellem lys og skygge”.
Bent Niebling, mangeårig underviser, eksaminator og censor. Partner og direktør i Psykoterapeutisk Institut, formand for SPUD, formand for FaDp’s etiske råd.

Uddybende tekst

Jeg tilbyder også individuel og par Terapi