Om mig


Min baggrund

I årene 1992-95 boede og arbejdede jeg i et større spirituelt/terapeutisk community i Italien og i Frankrig. De næste skridt førte derfra til den levende visdomsformidling som jeg mødte hos Ramesh Balsekar. Tilsammen gav det mig en erfaring af indre ro, som var afgørende for at jeg kunne slå trygge rødder igen i Danmark fra 1999 sammen med min nuværende hustru. Siden da har jeg blandt meget andet arbejdet med tvangsfjernede børn, med gamle og med døende, med kommunikation og projektledelse, læst sanskrit og klassisk græsk på KU…

En krise i en nær relation førte mig i 2003 til min første familieopstilling hos min senere lærer Margarete Beuret-Bellinghausen i Tyskland. Arbejdet i opstillingsfeltet viste mig på sin nænsomme, subtile og kraftfulde vis både karakteren af en given sjælelig forvikling, og vejen derfra til balance.
Efter uddannelse som facilitator i systemiske opstillinger hos Margarete frem til 2006, har jeg videreuddannet mig hos blandt andre Berthold Ulsamer. Siden 2009 har jeg jævnligt afholdt åbent-husaftener, hele dage og weekends med opstillingsarbejde. Siden 2016 har jeg hver sommer forestået opstillingsarbejdet på ølejr for større grupper i ugelange forløb.

Sideløbende hermed har jeg siden 2014 tilbudt terapiforløb både til par og enkeltpersoner, stærkt inspireret og beriget af ikke mindst min uddannelse i Bodynamics choktraumeterapi, samt i Bodynamics kropsligt funderede opfattelse af de karakterstrukturer vi danner gennem opvæksten, og med de fingerpeg kroppens struktur giver om den enkeltes ressourcer og mestringsstrategier.
I særlig grad er jeg også inspireret af den tilgang som EmotionsFokuseret Terapi (EFT), www.eft-instituttet.dk, tilbyder, og som jeg fortsat uddanner mig i.
Det rige repertoire i Emotionsfokuseret Terapi baserer sig på respekt for det enkelte menneskes iboende ressourcer, og læner sig på et solidt og evidensbaseret grundlag ind i humanistisk terapi med dens empatiske fokus.